Arkesporium

Arkesporium - Celle eller gruppe celler i sporangiet i en sporofytt, og som utvikles til sporer for eksempel i pollensekken, i frøemneprimordiet hvor det dannes en embryosekk, eller i et bregnesporangium. Cellevev, arkesporvev,  som inneholder sporer.

I livssyklus hos planter er det en generasjonsveksling mellom  en diploid sporofytt  og en haploid gametofytt. Sporofytten lager sporer som utvikles til gametofytter.

I frøemnet hos blomsterplanter (angiospermer) vil det i spissen av nucellus i det tidlige stadiet av frøemneutviklingen være en arkesporcelle like under epidermis være en arkesporcelle som fungerer som megasporocyt og megasporemorcelle. I mange tilfeller er det også flere arkesporceller, men bare en av dem virker som megasporocyt og megasporemorcelle.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:08 - Sist endret 16. nov. 2020 16:42