Makrosporogenese

Makrosporogenese - Dannelse av eggceller i planter.

Hos blomsterplantene (angiospermene) dannes den hunnlige gametofytten (makrosporen) i embryosekken i frøemne. i en prosess kalt megasporogenese. .

Frøemne hos lilje (Lilium sp.)

Utvikling av makrosporen i embryosekken i blomsten fra lilje (Lilium sp.)

Publisert 4. feb. 2011 10:34 - Sist endret 13. feb. 2017 13:17