Makrosporogenese

Makrosporogenese  det samme som megasporogenese. Dannelse av en  megaspore som via tre mitoser danner en 8-kjernet embryosekk (den hunnlige gametofytten) hos dekkfrøete planter.

Hos blomsterplantene (angiospermene) dannes den hunnlige gametofytten (megarosporen, megasporen) i embryosekken i frøemne. i en prosess kalt megasporogenese. .

Frøemne hos lilje (Lilium sp.)

Utvikling av magasporen  til en embryosekk  i frøemnet i blomsten fra lilje (Lilium sp.)

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:34 - Sist endret 2. des. 2020 16:01