Brønsted-Lowry syre

Brønsted-Lowry syre - Brønsted-Lowry syre-baseteori. Et stoff som avgi et hydrogenion (H+, proton) til en base. Hvis vann mottar et proton dannes hydronionionet H3O+ som kalles konjugert syre. Sterke syrer reagerer fullstendig med vann, men svake syrer for eksempel  eddiksyre (pKa=4.76) reagerer bare delvis. Styrken på syren bestemmes av syrekonstanten Ka og uttrykkes som pKa. pKa=-log Ka. Se Lewis syre.

Navn etter den danske kjemikeren Johannes Nicolaus Brønsted (1879-1947) og engelske kjemikeren Thomas Martin Lowry (1874-1936), som ga en forbedring av Arrhenius teori.  .

Syre + base ⇔ konjugert base + konjugert syre.

En syre er en protondonor. Reaksjonen eddiksyre (CH3COOH)  i vann (H2O) hvor eddiksyre er en protondonor. Vann virker som en base og mottar et proton, blir en konjugert syre,  og danner et hydrioniumion (H3O+). Acetationet (CH3COO-) blir den konjugerte basen. 

CH3COOH + H2O ⇔H3O+ + CH3COO-

Saltsyre i vann: HCl + H2O → H3O+ + Cl-

Den danske kjemikeren Søren Peder Lauritz Sørensen (1868-1939) er kjent for innføring av pH-skalaen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 8. okt. 2021 17:48