Lewis syre

Lewis syre - Et stoff som kan motta et elektronpar. Lewis basen avgir et elektronpar. Vann med to ledige elektroner på oksygen som kan avgis er en Lewis base og blir til H3O+. H+ er en Lewis syre.

Publisert 4. feb. 2011 10:33