Bukhåringer

Bukhåringer eller gastrotricher (Gastrotricha, gr. gaster - mage eller tarm; thrix - hår) er mikroskopiske avlange pseudocoelmate ormformete ventralt flate dyr, mindre enn 0.5 mm, som lever i ferskvann og saltvann, ca. 450 arter.

Bukhåringer har flimmerhår på buksiden og uleddet kropp (usegmenterte). Kutikula med skjell, noen med pigger. Bakenden kan være todelt. Har kjertler som skiller ut sekret til feste på substrat. Ytre cilier som fører mat (protozoer, alger, detritus) til munnen. Fordøyelsessystem med muskelsvelg, tarm og anus. Pseudocoel uten amøbocyter. Protonefridier med solenocyter, ikke flammeceller. Ett par laterale nervestammer med hjerne i hodeenden. Hermafroditter. Legger både tynnveggete egg som klekkes raskt og gir direkte utvikling, og hvileegg med tykk vegg. Chaetonoutus. Macrodasys. Turbanella.

Deles i to ordner: Macrodasyida og Chaetonotida.

Teksten er hentet fra Zoologi - om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 16. jan. 2019 12:59 - Sist endret 16. jan. 2019 12:59