Bulliforme celler

Bulliforme celler (l. bolla - boble; forma - form) - Ekspansjonsceller. Motorceller. Betegnelse for store runde tynnveggete celler i epidermis på oversiden av grasblad, ofte plassert i grupper. Turgorendringer i de bulliforme cellene får bladet til å rulle seg ut eller sammen avhengig av turgortrykket.

Bobleformete celler med store vakuoler på oversiden av blad hos enfrøbladete planter, eller de kan være plassert mellom ledningsstrengene. Ytterveggen er tykk med kutikula, men radialveggen er tynn. Vannlagring.

Tverrsnitt blad mais (Zea mays)

Tverrsnitt av blad mais (Zea mays) med ekspansjonsceller på oversiden, ved siden av et trikom. Epidermis med tykk ytre cellevegg, men ved ekspansjonscellene er ikke veggen innsatt med lignin. For øvrig ser man vanlige mesofyllceller med kloroplaster, og ledningsstrengslireceller med kloroplaster. Nederst i høyre hjørne en spalteåpning og substomatalt rom.

Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 6. feb. 2017 12:16