Cardenolider

Cardenolider - Hjerteglykosider. Kardenolider. Digitaloider. Mange pilegifter. Steroidglykosider med en umettet lacton-ring (butenolidring). Finnes hos arter i familiene gravmyrt-, lilje-, morbær- og soleiefamilien.

Eksempler på kardenolider er digitoksigenin (digitalis) fra revebjelle (Digitalis purpurea); ouabain fra Acokanthera spp., yamogenin fra Dioscorea spp., glycyrrhetinsyre fra lakrisplanten; convallatoksin fra liljekonvall; og strophanthidin fra Strophanthus spp. Hjerteglykosider hemmer pumping av natriumioner (Na+) ut av cellene. Det tar derfor lenger tid etter at hjertet har trukket seg sammen før cellen repolariseres og kalsium (Ca2+) fjernes fra cytoplasma. Dette gir lengre og mer fullstendig sammentrekning av hjertet.

Revebjelle

Revebjelle (Digitalis purpurea).

Liljekonvall
Bilde. Liljekonvall (Convallaria majalis) innholder convallatoksin, et hjerteglykosid.  
Bær liljekonvall
Bær fra liljekonvall (Convallaria majalis)
 

Klokker som ikke gir lyd fra seg
blomstrer i lyse kvelder.
Ringer de aldri for deg og meg,
sommerens hvite bjeller?

Liljekonvallenes klokkespill
når ikke noens øre.
Det som de blyge små blomstene vil
kan bare hjertet høre.
....
Liljekonvallene
Arne Paasche Aasen

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 3. jan. 2020 13:01