Chaperoner

Chaperoner - Foldaser. En gruppe proteiner som deltar i folding, organisering, pakking  og sammenkobling av andre proteiner. Deltar i aggregering og folding av proteiner som skal bygges opp, eller i degradering av proteiner som skal brytes ned.

Flere av chaperonene hører med til gruppen varmesjokkproteiner (HSP), spesielt laget under stress som varmestress som gir denaturering av proteiner. HSP100 med størrelse 100000 Da(daltons)=100kDa (kilodalton) er chaperoner som finnes i cytoplasma, kloroplaster og mitokondrier. HSP90 er lokalisert til cytoplasma. Andre chaperoner er HSP70, HSP60, og små chaperoner finnes i alle deler av cellen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 21. okt. 2020 11:09