Varmesjokkproteiner

Varmesjokkproteiner - Hsp ("heat shock proteins"). Planter, dyr og andre organismer responderer på økt temperatur over en viss grenseverdi med å lage varmesjokkproteiner. Nomenklaturen for de forskjellige varmesjokkproteinene baserer seg på molekylvekten i kD (kilodalton) til proteinene for eksempel Hsp70 og Hsp100. Man regner med at noen varmesjokkproteinene gir økt toleranse til å tåle høy temperatur. Noen av varmesjokkproteinene kan virke som chaperoner som pakker og folder proteiner,  hindrer proteinaggregering og hjelper til med å degradere stresskadete proteiner.

Økt temperatur gir økt transkripsjon av gener som inneholder en varmesjokkpromoter som aktiveres av en varmesjokktranskripsjonsfaktor. Tungmetaller kan også indusere syntese av Hsp.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:56 - Sist endret 21. okt. 2020 11:09