Chiasma

Chiasma fl. chiasmata (gr. chiasma - kryss) - X-formet konfigurasjon dannet av to homologe kromatider i et kromosom når de er bundet sammen under profase I i meiosen. Punktet hvor ikke-søster kromatider på homologe kromosomer krysser hverandre under meiosen. Stedet på kormatidene hvor det skjer en overkrysning.

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 4. feb. 2011 10:13