Overkrysning

Overkrysning - Bytting av korresponderende segmenter av kromatider mellom homologe kromosomer i første profase under meiose. Grunnlaget for genetisk rekombinasjon mellom homologe kromosomer.

Publisert 4. feb. 2011 10:39