Coelemate dyr

Gammel inndeling av dyr etter kroppshulrom (coelom), coelemate dyr og acoelemate dyr.

Noen av de acoelemate dyrene fra Prekambrium utviklet seg til dyr med et væskefylt hulrom inne i mesodermen. Dyrene med ekte kroppshule omfatter leddormer (Annelida), leddyr (Arthropoda), armføttinger (Brachiopoda), mosdyr (Bryozoa), pilormer (Chaetognatha), pigghuder (Echindodermata), krokbærende pølseormer (Echiura), ryggstrengdyr (Chordata), bløtdyr (Mollusca), phoronider/hesteskoormer (Phoronida) og sipunkulider (Sipunculoidea). Sekundær kropphule (coelom) laget fra mesodermen er kledt innvendig med epitel (peritoneum). Epitél som kler de indre organer kalles visceral peritoneum (l. viscera - indre, innvoller; gr. periteinein - strekke rundt), og de indre organene er festet i folder av peritoneum kalt mesenterier. Kroppshulen var viktig for evolusjon av dyrene og gjorde at dyrene ikke behøvde å motstå trykket fra musklene omkring. Det ble hulrom til gonadene og de andre indre organene. Organene for sirkulasjon av næringsstoffer, gasser, vann og avfall kunne derfor utvikle seg. Lenger tarm gjorde at maten kunne lagres. Sirkulasjonssystem med blod utviklet fra mesodermen. En muskeldrevet kropp med et hydrostatisk coelom ga bedre mulighet for bevegelse.

Det er to evolusjonære linjer:

1) Protostome med munn fra blastoporen (mollusker, annelider og arthropoder (leddyr)). Kløyving av cellene i vinkel i forhold til polar akse gir i embryostadiet spiralstilling av cellene i tett pakking. Utviklingsskjebnen til hver celle i embryo forutbestemt. Direkte utvikling ved at cellene beveger seg fra hverandre når kroppshulrommet utvider seg.

2) Deuterostome med anus fra blastoporen (pigghuder, chordadyr). Celledeling i embryostadiet parallelt og i rett vinkel i forhold til polar akse gir radial kløyving. Etter første kløyving i embryo er cellene identiske (jfr. eneggete tvillinger). Under utviklingen vil hele grupper av celler bevege seg rundt og danne nytt vev. Lophophoratene kommer i mellomstilling mellom disse. Rekkene echiurider (Echiura), phoronider/hesteskoormer (Pogonophora) og sipunkulider (Sipuncula) er marine bentiske dyr. Både pentastomider og tardigrader fantes i den kambriske eksplosjon.
Teksten er hentet fra Zoologi- om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 16. jan. 2019 13:24 - Sist endret 16. jan. 2019 13:24