Acoelemater

Aceolemater (Acoelemaria, gr. a - uten; koiloma - hule) er dyr

 som verken har coelom eller pseudocoelom. Omfatter arter med bilateral symmetri som beveger seg ved svømming eller kryping som flatormer (Platyhelminthes), nemertiner (Nemertea) og kjeveormer (Gnathostomulida). De er triploblastiske og har organsystemer. Fordøyelsen er ekstracellulær eller intracellulær.

 

Rekke Mesozoa

Ca. 50 arter < 0.5 mm. Marine acoelemater. Endoparasitter. Har et ytre lag dekket med cilier. Mangler endoderm. Få celler i mesoderm. Komplisert livssyklus. Ble foreslått av van Beneden (1876) som et bindeledd mellom Protozoa og Metazoa.

Klasse Rhombozoa/Dicyemida

Lever i nyrene på blekksprut. Har forskjellige generasjonsstadier (nematogen, rombogen). Voksent stadium kalles vermiform/nematogen.  Conocyema; Dicyema; Dicyemmerea.

Klasse Orthonectida

(gr. orthos - rett; nektos - svømmende)

Lever i pigghuder, bløtdyr, leddormer og slimormer. Har ukjønnet amøboid fase (plasmodium), som gir opphav til kjønnet fase. Rhopalura ophiocomae er en parasitt på sjøstjerner.

Rekke Placozoa

(gr. plakos - plate, tablett; zoon - dyr)

Foreslått av K.G.Grell i 1971. Omfatter bare en art Trichoplax adhaerens. Marine små dyr med plateformet avrundet kropp. Har også vært betraktet som et larvestadium fra nesledyr (Cnidaria). Placozooer er ikke primitive og står nærmere mer komplekse invertebrater, og er et eksempel på at dyr kan bli enklere gjennom evolusjon. Det er ikke alltid slik at mer komplekse former dannes under evolusjonen.

Rekke Kjeveormer (Gnathostomulida)

(gr. gnathos - kjeve; stoma - munn; eng. jaw worms)

Ca. 100 arter. Størrelse mindre enn 1mm. Kjeveormer er aceolemate som lever anaerobt i sand eller leire på grunt eller dypt vann. Muskulært svelg med kjever som brukes til å skrape mikroorgansimer og sopp fra underlaget. Epidermis hvor hver celle har et cilium. Kan bevege seg ved å gli eller svømme. Finnes både hanner, hunner og hermafroditter.

Teksten er hentet fra Zoologi - om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 16. jan. 2019 12:02 - Sist endret 16. jan. 2019 12:31