C-verdi

C-verdi - Massen av DNA uttrykt f.eks. som pikogram DNA i det haploide genomet i en celle. C-verdi paradokset er at det ikke er noen sammenheng mellom C-verdi og kompleksiteten av en organisme. Dette skyldes at store deler av DNA ikke koder for proteiner.

Publisert 4. feb. 2011 10:13