Diatoméer

Diatoméer - Bacillariophyta. Kiselalger. I slektskap med brunalger. Omfatter klassen kiselalger (Bacillariophyceae). Olivenbrune av farge og inneholder klorofyll a og c, karotenoider og xanthofyll bl.a. brunfarget fucoxanthin. Opplagsnæring i form av leucosin (polymer av beta-1,3-glukose). Kiselalgene er diploide og ved reduksjonsdeling dannes gameter. Spermcellen har en flagell. Forøvrig mangler diatoméer flageller, men de har glidende bevegelser. Kan skille ut polysakkarider via en spalte (rafe) mellom de to halvdelene av skallet. Veggen inneholder et artskarakteristiske kiselskall innleiret et organisk materiale. Er viktige primærprodusenter i ferskvann og saltvann, og inngår som mikroalger i fytoplankton Finnes også som heterotrofe parasitter på planter og dyr. Har skall bestående av to halvdeler. Veggen (frustul) forsterket med kisel (silisium). De fleste planktoniske, men noen fastsittende og epifytter.

Diatoméer finnes i to hovedformer:
1) Radiærsymmetriske (centriske).
2 Bilateralsymmetriske (pennate, l. penna - fjær)

Kan inneholde ureasyklus. Masseforkomster i Tertiær-tiden har gitt opphav til store kiselguravleiringer (terra silicea).

Litteratur

Wikipedia

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:14 - Sist endret 12. nov. 2018 09:51