Dihybrid

Dihybrid - Et individ som er heterozygot for to forskjellige loci, f.eks. Aa, Bb. Dihybrid krysning i Mendels erter

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:14 - Sist endret 25. jan. 2020 13:00