Dikotom greining

Dikotom greining (gr. di – to; tome – skjære, kutte) er gjentatt deling i omtrent to like store greiner i skudd eller røtter.  Hos planter deling av apikalt meristem i to morfologisk like akser, en todeling, bifurkasjon, en evolusjonær tidlig vekstform hos ikke-vaskulære planter blant annet fossile psilofytter e.g. Rhynia.

Eksempler på dikotom greining er brunalgene tvebendel (Dictyota dichotoma) og blæretang (Fucus vesiculosus).  Vispebregne (Psilotum nudum). Dvergjamne (Selaginella)

Hos arter med bare en initialcelle (stamcelle) i det apikale meristemet kan deling av denne gi opphav til to like greiner. Hvis det er mange initialceller i meristemet kan hele meristemet dele seg i to deler. Greining av skuddet hos en plante har til formål å skaffe mest mulig lys til å drive fotosyntese, og i jorden gir greining økt tilgang på mineralnæring og vann. Dikotom greining antas å være en evolusjonær primitiv greiningsform, og forskjellig fra den mer effektive formen med lateral greining fra akselmeristemer i sideknopper og greining med siderøtter fra pericykelceller i røtter.

Tilbake til hovedside.

Publisert 25. apr. 2021 10:44 - Sist endret 25. apr. 2021 10:44