Psilofytter

Psilofytter - Psilophytopsida. Psilophytatae. Primitive utdødde landplanter. Fossiler fra Silur og Devon. Slekten Aglaophyton (Rhynia) hadde bladløs gaffelgreinet stengel (dikotom forgreining) med sporangier i spissen. Vannrett jordstengel med rhizoider. Psilofyttene hadde spalteåpninger, enkle trakeider i vedvevet (xylem), stele av type protostele og isospori (homospori).

Slekten Psilophyton hadde gaffelgreinet stengel (telomer, gr. telos - ende; meros - del) uten blad med antydning til apikal dominans. Slekten Pseudosporochnus hadde utpreget gaffelgreining av stengelen, som ved avflatning kan ha gitt utviklingen av blad (telomteorien).

Divisjon Psilotophyta

(gr. psilo - glatt; phyton - plante)

Mangler røtter og blad. Dikotomt forgreinet grønn stengel med ledningsvev og skjellignende utvekster. Sporer i synangier (sammenvokste sporangier). Underjordiske gametofytter som bærer antheridier og arkegonier, ikke-fotosyntetiserende og har endofyttisk sopp.

Klasse Psilotopsida - Psilotofytter

Psilotaceae (eng. Whisk fern family)

Terrestriske urter, vanligvis som epifytter. Mangler røtter. Dikotomt forgreinet. Homospore. Bønneformete sporer. Frittlevende dominerende sporofytt og en liten haploid frittlevende underjordisk heterotrof gametofytt med mykorrhiza. Sporofytten med dikotomt greinet skudd og med horisontalt rhizom med mykorrhiza. Mangler ekte røtter, men har rhizoider fra rhizom. Etterkommere etter rhyniofytter.  Bladene er reduserte og kan mangle ledningsstreng. Sproangiet er 2-3 lappet dannet ved fusjon av to til tre sporangier og som blir gulfargete ved modning. Sporangiet har ved basis et gaffeldelt vedheng. Slekter  Psilotum (2 arter).  Tmesipteris (10 arter). Psilophyton.

Divisjon Trimerophytophyta

Orden Trimerophytales

Trimerophytaceae

Pertica; Psilophyton; Trimerophyton.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:44 - Sist endret 25. okt. 2019 09:13