Dissimilatorisk (respiratorisk) nitratreduksjon

Dissimilatorisk (respiratorisk) nitratreduksjon - Utføres av bakterier som bruker nitrat som elektronakseptor under anaerobe forhold. Nitrat kan derved omdannes til mer reduserte former av nitrogen: lystgass (N2O), nitrogenmonoksid (NO) og nitrogengass (N2). Alle disse er i gassform og kan tapes til omgivelsene i en prosess kalt denitrifikasjon.

Det første enzymatiske trinnet katalyseres av en nitrat reduktase som inneholder molybden  og produktet er nitritt. Neste trinn katalyseres av nitritt reduktase som er forskjellig fra det assimilatoriske enzymet. Neste trinn er nå enten til ammonium eller til nitrogen. Veien til nitrogengass (N2) skjer via intermediatene nitrogenmonoksid og lystgass. Noen bakterier kan redusere nitritt til ammonium. De fleste denitrifiserende bakteriene er fakultativt aerobe. Elektronkilder for vekst kan være f.eks. acetat, succinat eller etanol.

Bakterier inneholder i tillegg til assimilatorisk nitrat reduktase, dissimilatorisk respiratorisk (nitratrespirasjon) nitrat reduktase i membraner, samt  dissimilatorisk nitrat reduktase i periplasma.  

Tilbake til hovedside 

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 4. feb. 2021 11:28