Divisjon

Divisjon - Avdeling. En taksonomisk gruppe. Rikene er delt i divisjoner (phyla) og divisjonene er delt i klasser. F.eks. divisjon (avdeling): Bryophyta (moser), Klasse: Marchantiatae (levermoser). Divisjoner hos planter får endelsen -phyta. Underdivisjoner får endelsen -icae. Divisjon hos sopp får endelsen -mycota

Publisert 4. feb. 2011 10:15