Echiurider

Echiurider er krokbærende pølseormer (Echiuroidea/Echiura, (gr. echis - slange/orm; oura - hale)  er marine usegmenterte coelemate dyr med ekte kroppshule som lever nedgravd i mudderbunn, og samler sedimenter med en lang snabel (proboskis) fra en tønneformet del, i alt ca. 150 arter.

I motsetning til sipunkulidene kan ikke proboskis trekkes inn. Echiurider er pølseformet med langstrakt hodelapp (snabel/proboskis) med flimmerrenne på baksiden. Detritusspisere som lever av detritus og smådyr. Munnen plassert ved basis av hodelappen. Lang fordøyelseskanal med snodd tarm med anus endtestilt på bakkroppen. To store børster foran, og børstekrans bak finnes. Har blodkarsystem. Nefridier virker også som kjønnskanal. Særkjønnete. Trokoforalarve. Deles i klassene Echiurida og Sactosomatida.

Familien Bonelliidae

Grønn pølseorm (Bonellia viridis) hvor grønnfargen kommer fra bonellin.

Familien Echiuroidae

Echiurus echiurus. Thalessema.

Familien Ikedaidae

Familien Urechidae

Urechis.

Teksten er hentet fra Zoologi: om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 17. jan. 2019 14:55 - Sist endret 17. jan. 2019 14:55