Ekstremt halofile archaeabakterier

Ekstremt halofile archaeabakterier - Bakterier fra domene Archaea som lever i hypersaline biotoper (gr. hyper - over; l. sal - salt) og som krever meget høye saltkonsentrasjoner av Na+ (>1.5 M NaCl). Noen av dem kan vokse i mettet NaCl (5.5 M NaCl/ 32% (w/v)). Kjemoorganotrofe og obligat aerobe bakterier som bruker aminosyrer eller organiske syrer som energikilde. Vanlige slekter er Halobacterium, Haloferax, Halorubrum og Haloarcula. Natronobacterium, Natronosomonas og Natronococcus er ekstremt halofile som i tillegg er alkalifile og vokser i sodasjøer. Karotenoider kan gi rød- eller oransjefarge på ekstremt halofile bakterier f.eks. av C50 karotenoidet bakterioruberin. Halobacterium inneholder bakteriorhodopsin i membranen som brukes til å lage en lysdrevet protongradient og ATP. Halorhodopsin brukes til lysdrevet pumping av klorid inn i bakterien.

Publisert 4. feb. 2011 10:16