Halofile bakterier

Halofile bakterier - Aerobe bakterier som lever i områder med høy ionestyrke og høyt innehold av NaCl (Halobacterium, Haloferax). Ofte rosa og rødfarget av karotenoider. Natronobacterium lever i alkaliske sodasjøer.

Publisert 4. feb. 2011 10:23