Embolisme

Embolisme (gr. embolos- plugg, propp), emboli, er en tilstand i et vaskulært (l. vasculum - lite rør) rørsystem hvor transporten er helt eller delvis blokkert av en propp (embolus, flt. emboli). For eksempel blodåre (vene eller arterie) tettet av en blodpropp med koagulert blod (trombus), fettlegeme (fettembolisme) eller luftbobler (gassemboli, dykkersyke), eller et mekanisk legeme. Vanntransporten i ledningsvev i planter kan bli tettet av luftbobler (kavitering).

Silvev i planter kan bli tettet av utposninger (tyller, eller tyloser).

Tilbake til hovedside

Publisert 26. apr. 2021 09:44 - Sist endret 26. apr. 2021 09:48