Embryo

Embryo (gr. en - inn; bryein - å svelle, spire; embryon - nyfødt lam) - Hos planter en umoden sporofytt som utvikler seg fra en zygote i et frøemene eller arkegonium etter befruktning. Hos dyr et utviklingsstadium fra befruktet eggcelle som via gjentatte celledelinger danner et embryo. 

Embryo hos planter

Det tidligste rudimentære utviklingsstadiet av planten laget fra et befruktet egg. Embryoet er en miniatyr av planten i tidlig utviklingsstadium med en embryoakse bestående av en embryorot i den ene enden og en kimknopp (plumula; l. plumula - bløt fjær) hvor alle cellene er delingsdyktige, i den andre enden. Planten har åpen vekst, dvs. at det finnes visse cellegrupper, meristemer, som er delingsdyktige og opprettholder sin embryonale tilstand gjennom hele plantens liv, selv om den er flere hundre år gammel.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:16 - Sist endret 14. mai 2020 10:05