Endomykorrhiza

Endomykorrhiza - Sopp vokser inn i rotbarkcellene (cortex) og danner spesialiserte næringsopptakshyfer kalt arbuskler formet som små trær eller store fødelagringshyfer kalt vesikler. Denne type endomykorrhiza kalt vesikulær-arbuskulær mykorrhiza (VAM). Danner bare et tynt mycel på overflaten av røttene som lager zygosporer eller chlamydosporer. Finnes på de fleste urteaktige planter og noen trær. De vanligste soppene er zygomyceter av slekten Glomus, men også av noen basidiomycter. Soppen øker det absorberende overflatearealet til røttene, og selektivt absorberer ioner spesielt, fosfor. Soppen gjør at plantenes unge røtter lever lenger og er mer resistent mot infeksjon av andre sopp og nematoder. Det er mange forskjellige mykorhiza-planterot assosiasjoner. Soppinvasjonen skjer lettest når planten vokser under suboptimale vekstbetingelser.

 
Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 4. feb. 2011 10:17