Entner-Doudoroff-veien

Entner-Doudoroff-omsetningsveien. Biokjemisk omsetningsvei hos prokaryoter som kan omsette (metabolisere) glukose eller 6-fosfoglukonat via 2-okso-3-deoksy-6-fosfoglukonat til pyruvat. Det lages bare ett molekyl glyceraldehyd-3-fosfat fra hvert 6-karbonsukker slik at ATP-mengden laget ved substratfosforylering bare blir halvparten sammenlignet med glykolysen. Metabolismeveien brukes vanligvis bare av aerobe Gram-negative bakterier, og på grunn av det lave energiutbytte finnes den sjelden hos anaerobe organismer.

Entner-Doudoroff-omsetningsveien er en glykolyttisk metabolsk vei som Gram-negative bakterier og noen Gram-positive og arkebakterier bruker til enzymatisk omsetning og katabolisme av glukose til pyruvat. Omsetningsveien ble i 1952 oppdaget i glukosefermenterende Pseudomonas saccharophila av Nathan Entner og den amerikanske mikrobiologen Michael Doudoroff (1911-1975) . Etter hvert er det indikasjoner på at omsetningsveien også kan finnes hos eukaryoter. Spesielle enzymer i omsetningsveien er 6-fosfoglukonat dehydratase og 2-keto-3-deoksy-6-fosfoglukonat aldolase som skiller den fra glykolysen. KDPG-aldolase er også funnet i blågrønnbakterier, alger og planter.  Ett glukosemolekyl (C6H12O6) omsatt til to molekyler pyruvat (CH3COCOO-) gir 1 ATP, 1NADPH og 1NADH, forskjellig fra glykolysen (Embden-Meyerhof-Parnas-omsetningsveien) som gir 2ATP og 2NADH for hver glukose metabolisert til to molekyler pyruvat. Bakterieslekter som kan omsette glukose i Entner-Doudoroff-veien er Pseudomonas, RhizobiumAzotobacter, Agrobacterium, Escherichia coli

Likt glykolysen starter Entner-Doudoroff med en fosforylering hvor glukose omdannes til glukose-6-fosfat katalysert av heksokinase

glukose + ATP → glukose-6-fosfat + ADP 

Glukose-6-fosfat blir omsatt videre til 6-fosfoglukono-δ-lakton katalysert av glukose-6-fosfat dehydrogenase, Et oksidasjonstrinn med glukose-6-fosfat dehydrogenase hvor nikotinamidadenin dinukleotid blir redusert til NADPH

glukose-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfoglukono-δ-lakton + NADPH + H+

6-fosfoglukono-δ-lakton avgir vann katalysert av en hydrolase og gir 6-fosfoglukonsyre:

6-fosfoglukono-δ-lakton  → 6-fosfoglukonat + H2O

Neste trinn er katalysert av 6-fosfoglukonat dehydratase:

6-fosfoglukonat → 2-keto-3-deoksy-6-fosfoglukanat + H2O

2-keto-3-deoksy-6-fosfoglukanat kan enten omsettes til pyruvat eller alternativt til glyceraldehyd-3-fosfat. Pyruvat kan omsettes i sitronsyresyklus, mens glyceraldehyd-3-fosfat går inn i glykolysen.

Enter-Doudoroff-veien er et alternativ katabolismevien til glykolysen eller oksidativ pentosefosfatvei, men under evolusjonen har Entner-Doudoroff-veien muligens hatt en funksjon i anabolisme

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 27. des. 2021 10:42