Entner-Doudoroff-veien

Entner-Doudoroff-veien - Biokjemisk omsetningsvei som bare finnes hos prokaryoter og bakterier som kan omsette (metabolisere) glukose eller 6-fosfoglukonat via 2-okso-3-deoksy-6-fosfoglukonat til pyruvat. Det lages bare ett molekyl glyceraldehyd-3-fosfat fra hvert 6-karbonsukker slik at ATP-mengden laget ved substratfosforylering bare blir halvparten sammenlignet med glykolysen. Metabolismeveien brukes vanligvis bare av aerobe Gram-negative bakterier, og på grunn av det lave energiutbytte finnes den sjelden hos anaerobe organismer.

Entner og Doudoroff oppdaget den biokjemiske omsetningsveien i 1952 i bakteriern Pseudomonas saccharophila. Den finnes også hos noen arkebakterier. Bakterieslekter som kan omsette glukose i Entner-Doudoroff-veien er Pseudomonas, RhizobiumAzotobacter, Agrobacterium, Escherichia coli

Første trinn i Entner-Douddoroff-omsetningsveien er glukose som omdannes til glukose-6-fosfat katalysert av heksokinase:

glukose + ATP → glukose-6-fosfat + ADP 

Glukose-6-fosfat blir omsatt videre til 6-fosfoglukono-δ-lakton katalysert av glukose-6-fosfat dehydrogenase

glukose-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfoglukono-δ-lakton + NADPH + H+

6-fosfoglukono-δ-lakton avgir vann katalysert av en hydrolase og gir 6-fosfoglukonsyre:

6-fosfoglukono-δ-lakton  → 6-fosfoglukonat + H2O

Neste trinn er katalysert av 6-fosfoglukonat dehydratase:

6-fosfoglukonat → 2-keto-3-deoksy-6-fosfoglukanat + H2O

2-keto-3-deoksy-6-fosfoglukanat kan enten omsettes til pyruvat eller alternativt til glyceraldehyd-3-fosfat.

Enter-Doudoroff-veien er et alternativ katabolismevien til glykolysen eller oksidativ pentosefosfatvei, men under evolusjonen har Entner-Doudoroff-veien muligens hatt en funksjon i anabolisme 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 5. juni 2020 18:03