Entoprokter

Entoprokter (Kamptozoa/Entoprocta, gr. entos - inne i; proktos - anus)er er små dyr enkeltvis (zooide) eller i koloni stilkete fastsittende i marint miljø. Vokser ofte på skjell og alger.

Entoprokter har tentakkelkrans øverst med omkring munn og analåpning (proctodem). Cilier på tentaklene fører vann med næringspartikler fram til munnen. U-formet fordøyelsessystem. Ett par protonefridier med åpning ved munnen ligger i falsk kroppshule (pseudocoel) fylt med gelatinformet parenkym. Mangler sirkulasjons- og respirasjonssystem. Nerveganglion ventralt for tarmen koblet med nerver til sensoriske hår og porer. Kan leve som kommensaler.  Særkjønnete eller hermafroditter. Eggene utvikles inne i dyret og har spiralkløyvet utvikling. Har frittsvømmene trokoforlarve med cilier. Plasseres nær de protostome.

Familien Loxomatidae (gr. loxos - kroket) med slektene Loxosoma og Loxosomella.

Familien Pedicellinidae

Familien Urnatellidae (l. urna - urne) med en slekt (Urnatella) i ferskvann.

Teksten her hentet fra Zoologi - om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 16. jan. 2019 13:13 - Sist endret 16. jan. 2019 13:13