Epigeisk

Epigeisk (gr. epi - på; gaea - jorden) - Spiring hvor kimbladene (frøbladene) løftes opp over jordoverflaten blir grønne og utfører fotosyntese når hypokotylen strekker seg. Frøbladene tømmes deretter for opplagsnæring og skrumper inn og dør,  f.eks. spiring av bønner. I motsetning til erter som har hypogeisk spiring.

 

Epigeisk spiring bønner (Phaseolus vulgaris)

Epigeisk spiring hos bønner (Phaseolus vulgaris) hvor frøbladene med opplagsnæring løftes over jorden.

Ung bønneplante

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 23. mars 2018 13:15