Fotofosforylering

Fotofosforylering (gr. photos - lys; phosphoros - bringe lys) - Syntese av kjemisk energi i form av adenosintrifosfat (ATP)  i kloroplaster drevet av lysenergi i fotosyntesen. Skjer ved akkumulering av protoner i lumen i tylakoidmembranen som følge av spalting av vann og en plastokinon-cytokrom protonpumpe.

En protongradient og ladningsgradient over thylakoidmembranen kobles til ATP syntese via enzymet ATP syntase ifølge Mitchells kjemiosmotiske hypotese.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:20 - Sist endret 5. mai 2020 10:11