Fototoksisitet

Organiske molekyler som kan absorbere lys, og de fotoeksiterte molekylene kan deretter gi en giftvirkning.

Fototoksisitet kan skje ved at et fotoeksitert pigment reagerer med cellekomponenter eks. 8-metoksypsoralen i reaksjon med thymin i DNA.

Psoralen i kryssbinding i DNA

Psoralen i kryssbinding i DNA

Et fotoeksitert pigment kan danne triplett-stadium med lang nok levetid til at det virker fotosensitiserende, og lysenergien overføres til oksygen hvor det dannes singlett oksygen. Fototoksiske plantearter er vanlig forekommende i skjermplante-  og appelsinfamilien. Eksempler på potensielle fototoksiske planter er kvann (Angelica archangelica) med bergapten, 8-metoksypsoralen, angelicin. Stangselleri (Apium graveolens). Kjempebjønnkjeks (Heracleum mantegassianum). Vinrute (Ruta graveolens). Bokhvete (Fagopyrum esculentum). Pelea anisata i velkomstlenker fra Hawaii. Moses brennende busk (Dictamnus albus). Crotonolje med forbolestere fra krotonoljebusk (Croton tiglium) i vortemelkfamilien (Euphorbiaceae).

Flere typer protoporphyria gir fototoksisitet ved opphopning av protoporfyrin IX pga manglende ferrochelatase i syntese av hem, eller hemming av enzymet etter blyforgiftning.

Protoporfyrin

Tetracykliner  er eksempel på fotosensitiserende antibiotika.

Tetracyklin

Det kan finnes fotosensitiserende stoffer i kosmetikk, paryme, solkrem med UVB-absorberende p-aminobenzosyre og estere av denne bl.a. tilsatt bergamotolje (Citrus bergamia).

Fototoksiner fra sopp som parasitterer planter, bl.a. cercosporin fra 500 arter Cercospora som er planteparasitter. Gir triplett og produksjon av singlett oksygen. Cercosporin finnes inne i hyfene i redusert form med grønn fluorescens, utenfor hyfene i oksidert form med rød fluorescens.

Cercosporin

Sauesykdommen alveld antar man skyldes fotosensitiserende stoffer, selv om sykdomsårsaken ikke her klarlagt. En hypotese er fototoksiner fra planten rome (Narthecium ossifragum), f.eks. saponiner og furaner.  På New Zealand mente man at det skyldes leverskader fra sporodesmin produsert fra soppendofytter i plantene (Pithomyces) som gir opphopning av fylloerytrin som virker fotosensitiserende hos beitende dyr. Drøvtyggere omsetter klorofyll til fylloerytrin som skilles ut via leveren.

Fylloerytrin

Kuer og kviger som slippes ut på beite om våren kan for en periode få fototoksiske skader i huden. Geeldikkop  hos sau i S-Afrika skyldes muligens saponiner  fra Tribulus terrestris i leddbladfamilien (Zygophyllaceae), men lignende symptomer kan også komme fra soleier (Ranunculus), Myoporum laetum, eller muggsopp i høy.

Tilbake til hovedside

Publisert 24. nov. 2017 15:19 - Sist endret 23. okt. 2019 09:20