Fotosensitiserende stoffer

Fotosensitiserende stoffer (l. sensilis - følsom) - Stoffer som absorberer lys og overfører lysenergien over til andre stoffer som oksygen og danner singlett oksygen, og gir derved fotodynamiske effekter (gr. dynamis - kraft, styrke). Eksempler på fotosensitiserende stoffer er furanocoumariner, coumariner, tiophener, polyacetylener, citral, hypericin, quinin og quinolin-alkaloider, . Husdyr på beite kan få sår som skyldes fotosensitiserende stoffer fra beiteplantene.b-carbolin alkaloider, berberin, og sanguinarin (benzophenanthren alkaloid). Triplett klorofyll i fotosyntesen kan danne singlett oksygen i kloroplastene. Hypericin fra prikkperikum kan gi skadelige fotodynamiske effekter hos dem som drikker perikumbrennevin og utsetter seg for lys.

Publisert 4. feb. 2011 10:20