Fotosensitiserende stoffer

Fotosensitiserende stoffer (l. sensilis - følsom) - Stoffer som absorberer elektromagnetisk stråling og overfører energien over til andre stoffer som oksygen og danner reaktivt singlett oksygen, og gir derved fotodynamiske effekter (gr. dynamis - kraft, styrke). Eksempler på fotosensitiserende stoffer er furanokoumariner (psoralener),  koumariner, tiophener, polyacetylener, citral (iononer), hypericin, quinin og quinolin-alkaloider,  Husdyr på beite kan få sår som skyldes fotosensitiserende stoffer fra beiteplantene. Beta-carbolin alkaloider, berberin, og sanguinarin (benzophenanthren alkaloid). Triplett klorofyll i fotosyntesen kan danne singlett oksygen i kloroplastene. Hypericin fra prikkperikum kan gi skadelige fotodynamiske effekter hos dem som drikker perikumbrennevin og utsetter seg for lys.

Fotosensitiserende stoffer kan gi eksem, kløe (pruritus),  vabler og betennelser i tynn og lite pigmentert hud (erythma), spesielt under solrike forhold vår og sommerAndre symptomer er overfølsomhet (hyperesthesia) og følsomhet for lys (fotofobi), jfr. alveld hus sau. 

Klorofyll blir under normale forhold nedbrutt til fylloerythrin av bakteriene i tykktarmen, konjugert og utskilt via galle. Feil i denne metabolismen kan gi opphopning av nedbrytningsprodukter fra klorofyll i huden som kan gi fotodynamiske effekter.

Andre eksempler på planter som kan gi fotosensitisering er stangselleri, bokhvete, Senecio-arter, men kan også komme fra antibiotika, og blågrønnbakterier (e.g. Microcystis).

Fotosensitisering er en del av prinsippet bak fotodynamisk terapi av kreft via reaktivt singlett oksygen, en av de reaktive oksygenforbindelsene

Eksempler på fotosensitiserende stoffer.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:20 - Sist endret 16. okt. 2019 15:10