Glukosinolater

Glukosinolater - Sennepsoljeglykosider.  Glukosinolater er tioetere, inneholder svovel, og vanlig forkommende i blant annet korsblomstfamilien, i artene kål, reddik, sennep. Tioglukosidase (myrosinase) er et enzym som spalter glukosinolater når plantevev ødelegges og enzym og substrat kommer i kontakt med hverandre. Myrosinase omdanner glukosinolatene til isothiocyanat (N=C=S), thiocyanater, nitriler og oxasolidin-2-thioner som er bioaktive toksiske stoffer.

Thioglukosider som inneholder nitrogen. Når de hydrolyseres av enzymer (myrosinase) dannes bl.a. isothiocyanater som gir den spesielle skarpe smaken og lukten av f.eks. sennep, reddik og pepperrot (Armoracia rusticana). Over 80 forskjellige glukosinolater er kjent fra planteriket. Vanlig i ordenen Capparales, men i arter fra blomkarse- og vortemelkfamilien. Eksempler på glukosinlater er sinigrin og glukobrassicin. Glukosinolatene lagres i vakuolen. Myrosinaser (thioglukosidaser) er enzymer som kan hydrolysere glukosinolater, og disse finnes lokalisert til spesielle myrosinceller (gr. myron - salve). Isothiocyanat kan danne en syklisk forbindelse kalt goitrin (oxazolidin-2-thion) som påvirker skjoldbruskkjertelen og kan fremkalle struma.

Raps

Raps (Brassica napus) er en av artene i korsblomstfamilien som inneholder sennepsoljeglykosider. Svovelforbindelser lukter, og står man ved siden av en rapsåker kan man kjenne lukten.

raps

Raps (Brassica napus)  dyrkes som oljeplante, og som gir rapsolje. Sorter er valgt ut slik at de inneholder lite erucasyre.

Degradering av glukosinolater

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 3. mai 2021 19:18