Glykosylering

Påhekting av sukker (karbohydrat, monosakkarider eller polysakkarider, glukose, galaktose etc. ) på proteiner, fett eller andre molekyler. Sukker blir avgitt fra en glykosyl-donor og motatt av en glykosyl-akseptor f.eks. et protein.

Eksempler er N-glykosylering av proteiner er hvor sukker blir bundet til nitrogenatomet i aminosyrene asparagin eller arginin. Ved O-acetylering festes sukker til hydroksylgruppen på aminosyrene threonin, serin, tyrosin, hydroksyprolin eller hydroksylysin. Ved C-glykosylering blir sukker festet til sidekjeden til aminosyren tryptofan. Sukker kan også bli festet til fosfatgruppen på fosfo-serin. Glykosylering er en vanlig form for post-translasjonsregulering av proteiner. Eksempler på sukker festet til lipider er ceramid.

Tilbake til hovedside

Publisert 29. mai 2017 13:22 - Sist endret 1. apr. 2020 12:42