Grein

Skudd fra et akselmeristem (lateralskudd), som hos flerårige busker og trær utvikles til en mer eller mindre oppdelt treaktig grein (gren) festet til en stamme. Vanligvis naken grein om vinteren hos løvtrær, bortsett fra hos flere bartrær, men i vekstsesongen har greina blader (løv, lauv), kan bære blomster og seinere frukt og bær. Grein på evolusjonstre eller slektstre. Furu er et greinfellende tre. Kauliflor er blomster direkte festet til stamme eller grein.

Ei naki grein

Ei naki grein med blodraud bær

og ei som bladrik blømer,

på kvar sin måte fagre er

for den som kjærleg dømer.

 

Den eine gjev sin ange, ho,

der ljuv ho ligg og blømer.

De andre gjev sitt hjarteblod

når lauv for haustvind rømer.

 

Den ene skin og strålar, ho,

den andre brenn og mognar

og gjev til sist sitt hjarteblod,

der tung av bær ho blognar.

 

Eg gav deg den med blomar på.

Eg gjev deg den med bæri.

Kven rikast er vil du få sjå

litt lenger fram på ferdi

Olav Aukrust. Dikt (1916)

Sage over greina man sitter på.

Komme fra den grønne gren.

Tilbake til hovedside

Publisert 19. sep. 2019 11:37 - Sist endret 16. okt. 2019 12:40