Guttasjon

Guttasjon (l. gutta - en dråpe) - Utskillelse av væskedråper fra blad gjennom hydatoder (vannspalteåpninger) som et resultat av rottrykk. Guttasjonsdråpene inneholder noen næringssalter tatt opp av planten og fraktet i vedvevet i ledningsstrengene. 

Guttasjon

Guttasjon gjennom hydatoder i bladtenner og bladspisser.

Guttasjonsdråper springfrø

Guttasjonsdråper fra springfrø (Impatiens noli-tangere).

Guttasjon hagejordbær

Guttasjonsdråper fra bladspissene hos hagejordbær.

Guttasjonsdråper blad hagejordbær

Guttasjonsdråper fra blad hagejordbær.

Guttasjon marikåpe

Guttasjonsdråper fra bladtennene hos marikåpe (Alchemilla sp.).

Guttasjon spissen byggblad

Guttasjonsdråper fra spissen av byggblad. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:23 - Sist endret 23. nov. 2020 08:39