Rottrykk

Rottrykk - Trykk som utvikler seg i xylem (vedvev) i en plante som resultat av osmose. Vises som guttasjon av vann fra blad, eller eksudat fra en snittflate hvis et planteorgan kuttes av. Skyldes at næringssalter tas opp av rota og vann følger etter inn i cellene som følge av osmose. I urtaktige planter kan rottrykket fraktet vann med næringssalter 2-3 m opp i planten. Denne form for rottrykk ses spesielt når det er høy luftfuktighet rundt planten. Gymnospermer har tilsynelatende ikke rottrykk. Om våren når stivelse i margstråleparenkym omdannes til sukrose i løvtrær dannes også en form for rottrykk som presser sukkerløsningen opp i treet (saftstigning, sevje). I dette tilfeller kan også sukkerløsningen fraktes i xylem, ikke bare i floem. Vi snakker i slike tilfeller også om stammetrykk.

 

 

 

Helt neddykkete vannplanter som er festet til bunnen av næringsfattige sjøer f.eks. botnegras (Lobelia dortmanna) frakter sannsynligvis vann og næringssalter opp i planten ved rottrykk.

Rottrykk hos Tropaeolum majus, dråper utskilt fra hydatoder.Tropaeolum majus rottrykk

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 27. mars 2015 12:13