Haplontisk

Haplontisk - En haploid organisme hvor det eneste diploide stadiet er en zygote som dannes ved sammensmelting av eggcelle og spermcelle.

Publisert 4. feb. 2011 10:23