Kransalger

Kransalger - Charales. Vokser i kalkrike sjøer. Mangler rot og ledningsvev, men har festeorganer. Forveksles ofte med planter. Ingen generasjonsveksling. Alle er haplonter. Zygote og knolldannelse fungerer som overvintringsorgan. Mange kloroplaster i cellene. En celle vokser ut til et oogonium. Det dannes en anteridiestand av 8 celler som alle er delt i tre hvor den øverste blir et skjold, den midtre et "håndtak" (manubrium) og den nedre en primær hodecelle. Hodecellene deles i flere og fra hver av disse går det ut tråder. Hver tråd er oppdelt i mange celler og i hver av disse er det en skrueformet spermatozoid.

Publisert 4. feb. 2011 10:31