Kransalger

Kransalger - i orden Charales., divisjon Charophyta, klasse Charophyceae vokser i kalkrike sjøer. Mangler rot og ledningsvev, men har festeorganer. Har opprett thallus med nodier og internodier, kan forveksles med planter. Kransalger har ingen generasjonsveksling. Alle er haplonter. Zygote og knolldannelse fungerer som overvintringsorgan. Etter hvilen går zygoten inn i reduksjonsdeling (meiose) og danner en encellet sporofytt. 

Mange kloroplaster i cellene. En celle vokser ut til et oogonium. Det dannes en anteridiestand av 8 celler som alle er delt i tre hvor den øverste blir et skjold, den midtre et "håndtak" (manubrium) og den nedre en primær hodecelle. Hodecellene deles i flere og fra hver av disse går det ut tråder. Hver tråd er oppdelt i mange celler og i hver av disse er det en skrueformet spermatozoid.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 3. des. 2020 11:25