Helikaser

Helikaser (helicaser) er enzymer hos prokaryoter og eukaryoer og som binder seg til DNA (DNA helikaser) eller RNA (RNA helikaser) og atskiller dupleksnukleinsyrer til to enkeltnukleinsyretråder. RNA-helikaser deltar i oppbygging og stabilisering av den tredimensjonale strukturen i ribosomer. Helikaser bruker energi fra hydrolyse av ATP til å pakker ut og åpner opp strukturen til nukleinersyrer eller nukleinsyrer-proteinkomplekser. Helikaser virker som motorproteiner som beveger seg i en spesifikk retning langs dobbelttrådet DNA eller RNA og bryter hydrogenbindinger som hefter sammen nukleotidbaser.

Helikaser deltar i alle typer DNA- og RNA-metabolisme.  DNA-helikase deltar i DNA-replikasjon ved å atskille de to DNA-trådene slik at hver tråd kan bli kopiert, hvor topoisomeraser først har kveilet ut DNA-trådene. DNA-helikaser deltar i DNA-reparasjon, translasjon, DNA-rekombinasjon. Noen helikaser deltar i registrering av nukleinsyrer fra virus.

I det humane genomet er det gener som koder for ca. 31 DNA helikaser og 64 RNA-helikaser.

Helikaser inngår basert på konservert aminosyresekvens i seks forskjellige superfamilier (SF1-6). SF1 og SF2 består av monomer eller dimer, mens SF3-SF6 er heksamere.

DEAD-boks RNA helikaser

DEAD-boks RNA helikaser er proteinfamilie som binder seg til RNA og finnes i alle celler hos bakterier, arkebeakterier og eukaryoter. DEAD henspiller på motivet aspartat-aspartat-X-glutamat/histidin i proteinet. Finnes også som DExD-, DDX-, DExH- og DHX-bokser,  DEAD-boks RNA helikaser er konserverte og bevart under evolusjonen og inngår i alle former RNA-metabolisme og pakker om feilpakket RNA. ATP blir anvendt for å tvinne opp korte sekvenser med dupleks RNA. DEAD-boks RNA helicaser deltar i transkripsjon, translasjon, RNA-prosessering og RNA-nedbrytning, og trigger nedbrytning av mRNA. RNA helikaser hos eukaryoter tilhører superfamiliene SF1 og SF2.  

Den eukaryote initiseringsfaktoren 4A (eIF4A) er en startfaktor i translasjon og  inneholder DEAD-boksATP-avhengig RNA-helikase.

DbpA er en DEAD-box RNA helicase hos bakteriern Escerichia coli

Tilbake til hovedside

Publisert 12. mars 2022 10:27 - Sist endret 14. mars 2022 13:21