Herdet fett

Herdet fett er fast fett laget industrielt i en kjemisk omvandling av flytende planteoljer  til helt eller delvis fast form. Fullherdet fett har helt fast form, mens delvis herdet fett har en konsistens mellom myk og hard. Herdet fett blir brukt i produksjon av margarin, og i andre produkter i næringsmiddelindustrien. Delvis herdet fett gir mulighet for dannelse av transfett med ugunstig helseeffekt.

Vegetabilsk fett fra planter hvor fettsyrene er bundet til glycerol er lange og inneholder en eller flere umettede karbon-karbonbindinger (en dobbeltbinding mellom to karbonatomer) er ofte flytende planteoljer ved romtemperatur slik som rapsolje, soyaolje, solsikkeolje, linolje, og olivenolje. Noen typer plantefett er i fast form ved romtemperatur, og disse innholder kortere mettede fettsyrer slik som kokosfett og kakaofett. Fettherding eller fetthydrogenering er en raffineringsprosess for flytende fett får fast form. I herdet fett blir umettede fettsyrer i fettet blir omdannet til mettede fettsyrer ved tilføring av hydrogengass (H2) med høyt trykk og høy temperatur (60oC) i nærvær av en katalysator (nikkel, platina, palladium), en hydrogenering. Karbon-karbon dobbeltbindinger , -C=C-, blir ved hydrogeneringen erstattet av enkeltbindinger - C-C- , det vil si: -CH=CH- danner –CH2-CH2-. En karbon-karbon dobbeltbinding gir muligheter for forskjellig romlig plassering av sidegruppene omkring dobbeltbindignen i en cis- eller trans-konformasjon, og disse kan ha forskjellige kjemiske og biologiske egenskaper, cis-konformasjonen  er vanligst. Delvis herdet fett gir mulighet for at noe av fettet finnes i trans-form, trans-fett, molekylene får en knekk, og blir pakket tettere sammen. Det har vist seg at trans-fett har en ugunstig effekt på hjerte-karsystemet. Drøvtyggere har evne til å omdannet umettet fett i membranene i plantene  fra cis- til trans-, og både melk og kjøtt inneholder litt naturlig trans-fett.   En måte å redusere mengden trans-konformasjon ved først fullherde det vegetabilske fettet, og deretter blande det med planteolje slik at det derved får en mykere konsistens. Fett i trans-konfigurasjon ble tidligere mye brukt i margarin, kjeks, suppeposer, frityrolje

Marint fett kan ha lange fettsyrer med opptil 20-24 karbonatomer , og som inneholder flere umettede karbon-karbon dobbeltbindinger. De fleste fettsyrene i planter har er liketall med karbonatomer: C12, C14, C16 og C18, med 0, 1 2, eller 3 dobbeltbindinger.

Vegetabilske oljer isolert fra frø kan etter grad av metning og lengden av fettsyrene inndeles i 1) Ikke-tørkende oljer: olivenolje, rapsolje og jordnøttolje. 2) Halvtørkende oljer: solsikkeolje og maisolje. 3) Tørkende oljer: linolje, soyaolje og valmueolje. I linolje som inneholder mye linolensyre (C18:3) vil oksygen kunne reagere med et allylkarbonatom i dobbeltbindingen og danne et reaktivt hydroperoksid i en friradikalreaksjon.  Denne oksidasjonen kan være så kraftig at linolje på en twistdott kan selvantenne. Fettperoksidering er en oksidativ nedbrytning av fettet. Både vitamin E , og til en viss grad vitamin C kan hindre fettperoksidering (lipid peroksidering). Reaksjonen mellom oksygen (O2) og karbon-karbon dobbeltbindingene i fettsyrene gir harskning av fettet må påfølgende dårlig harsk smak og stram lukt. Denne harskningen pågår selv ved lav temperatur i kjøleskap eller fryseboks. Gjenglemte peanøtter eller potetgull som blir liggende etter at de er tatt ut av den lufttette emballasjen får raskt harsk smak og er ikke gode.

Tilbake til hovedside

Publisert 7. jan. 2019 09:58 - Sist endret 7. jan. 2019 09:58