Homeotiske gener

Homeotiske gener - Gener med mutasjoner som resulterer i homeotiske transformasjoner av celler eller organer.

Publisert 4. feb. 2011 10:25