Hyperplasi

Hyperplasi (gr. hyper - over; plassein - forme) - Sterkt økt celledannelse ved celldeling. Økning i størrelse ved å øke antall celler. Jfr. hypertrofi hvor økningen skyldes økning i cellestørrelse eller unormal forstørring av et organ.

Publisert 4. feb. 2011 10:26 - Sist endret 4. feb. 2011 10:26