Ikke-syklisk elektrontransport

Ikke-syklisk elektrontransport - Elektronoverføring i fotosyntesen fra vann via elektrontransportører (kinoner, cytokromer, Fe-S proteiner og plastocyanin) fra fotosystem II til fotosystem I og videre via ferredoksin til NADP+ som reduseres til NADPH. Elektrontransporten skaffer energi til protontransport over thylakoidmembranen som kobles til syntese av ATP ifølge kjemiosmotisk teori. Se syklisk elektrontransport.

Publisert 4. feb. 2011 10:26