Isogami

Isogami (gr. isos - lik; gamein - gifte seg) - Like store gameter og sammensmelting av disse.

Publisert 4. feb. 2011 10:27