Anisogami

Anisogami (gr. anisos - ulike; gamein - giftemål) - Sammensmelting av gameter med ulik størrelse.

Publisert 4. feb. 2011 10:07