Karbonylforbindelser

Karbonylforbindelser - Organiske molekyler som inneholder en karbonylgruppe (-C=O). Karbonyl (-C=O) er en funksjonell gruppe i et organisk molekyl, et karbonatom (C) med dobbeltbinding til oksygen (O). Karbonylforbindelsene inneholder en acylgruppe (R-C=O)-. Eksempler er aldehyder (R-CH=O), ketoner (R1R2C=O), karboksylsyrer (-COOH), estere (R1-C=O)-OR2), laktoner (sykliske estere), amider og laktamer (sykliske amider).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 24. apr. 2021 15:29