Ester

Er et organisk molekyl laget i en reaksjon mellom en uorganisk eller organisk syre (R-COOH) og en alkohol (R2-OH), hvor vann blir eliminert og det dannes en esterbinding (-COO-) . Syren avgir OH og alkoholen avgir et hydrogenatom (H) som til sammen danner vann. Ester blir laget i en kondenseringsreaksjon. Estere danner ikke hydrogenbindinger og er derfor lite løselig i vann.

I fett, glycerider, er det en esterbinding mellom hydroksylgruppene i glycerol og syregruppene i fettsyrene. Denne esterbindingen kan brytes med lut, forsåpning, brukt i produksjon av såpe. Mange estere har god lukt og gir lukt fra frukt og blomster. Estere kan inngå i eteriske oljer i parfyme. I DNA er det fosfoesterbindinger. sulfatestere. Polyestere i polymerkjemi

R-COOH + R2-OH → R-COO-R2 + H2O

Eksempler på estere som gir lukt på frukt og blomster er benzylacetat, butylacetat, etylbenzoat, etylbutyrat, etylheksanoat, etylcinnamat, etylformat, etylheptanoat, etylisovalerat, etylpentanoat, geranylacetat, isobutylacetat, isobutylformat, isoamylacetat, isopropylacetat, propylacetat, metylantranilat, metylbutyrat, metylcinnamat, amylacetat,

Fosfoester

Fosfoester (fosfatester) er en ester dannet ved reaksjon mellom fosforsyre (H3PO4) og en hydroksylgruppe på et annet molekyl.

Fosfodiesterbindinger er bindinger som kobler sammen nukleinsyrene i DNA og RNA hvor det i stedet for en alkoholgruppe er en –O-R binding

Tilbake til hovedside

Publisert 28. apr. 2021 12:30 - Sist endret 5. mai 2021 14:27