Karyogami

Karyogami (gr. karyon - kjerne; gamos - ekteskap) - Sammensmelting av cytoplasma og deretter sammensmelting og bytte av kjernemateriale. Finnes hos sopp.

Publisert 4. feb. 2011 10:28