Katadrom

Katadrom (gr. kata - ned; dramein - løpe nedover). Katadromi. Organisme som beveger seg fra ferskvann til saltvann i reproduksjonsøyemed. Europeisk ål (Anguilla anguilla L. 1758) i ålefamilien (Anguillidae) er en katadrom fisk som vandrer fra ferskvann til saltvann for å gyte. Motsatt av anadrom (gr. ana - opp) organismer som beveger seg fra saltvann til ferskvann for å gyte, for eksempel atlanterhavslaks (Salmo salar). Skifte i saltholdighet krever fysiologisk tilpasning til endrete osmotiske forhold og elektrolyttkonsentrasjon.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 27. apr. 2020 13:15