Katadrom

Katadrom (gr. kata - ned; dramein - løpe nedover). Katadromi. Organisme som beveger seg fra ferskvann til saltvann i reproduksjonsøyemed. Europeisk ål (Anguilla anguilla L. 1758) i ålefamilien (Anguillidae) er en katadrom fisk som vandrer fra ferskvann til saltvann for å gyte.

Motsatt av anadrom (gr. ana - opp; dramein - vandre) organismer som beveger seg fra saltvann til ferskvann for å gyte, for eksempel atlanterhavslaks (Salmo salar). Skifte i saltholdighet krever fysiologisk tilpasning til endrete osmotiske forhold og elektrolyttkonsentrasjon.

Katadrome og anadrome fisk har en eller flere vandringer mellom ferskvann eller saltvann.

Eksempler på anadrome fisk er laks, sjørøye, sjøaure, maisild, stamsild, havniøye, elveniøye, trepigget stingstild, og noen arter stør. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 7. des. 2020 21:20